WOB verzoek 2018

We misten alleen nog wel veel cruciale informatie. Wat was de rol van Shell, Unilever, Philips en AkzoNobel? Hoe ver voert de lobby terug? Daarom diende SOMO in januari 2018 een nieuw Wob-verzoek in. We vroegen om alle documenten met betrekking tot gesprekken over de dividendbelasting tussen het Ministerie van Financiën en Shell, Unilever, Philips, AkzoNobel, VNO-NCW, AmCham, de NOB, etc., sinds 2004. In 2005 kondigde toenmalig staatssecretaris Joop Wijn namelijk al aan dat op termijn de dividendbelasting afgeschaft zou worden. Omdat we ook wilden weten hoe er intern bij Financiën over de dividendbelasting gesproken werd, en hoe er op deze lobby gereageerd werd, vroegen we ook alle interne memo’s, notities, correspondentie, gespreksverslagen, etc. op over dezelfde periode.

Over de Wob-stukken is al uitgebreid bericht door RTLNOS en Trouw. Deze laten zien hoe lang Rutte al bezig is met de afschaffing, en hoe ook de VVD zelf en Shell en co. al jarenlang lobbyen tegen de dividendbelasting.

Klik hier om zelf de Wob-stukken te lezen.

Het antwoord van het ministerie van Financiën: