Er komt eindelijk een einde aan de onbeperkte vrijheid van lobbyisten met een lobbypas om overal in de Tweede Kamer te mogen komen. Vanaf maart mogen ze alleen nog in de semi-openbare gedeelten komen, en kunnen ze niet meer zo maar de kantoren van Kamerleden binnenlopen. Hierdoor wordt een gelijker speelveld gecreeerd tussen burgers, beroepslobbyisten en belangenbehartigers zonder lobbypas. Dat dit geen panacee is laten deze lobbyisten in een opiniestuk mooi zien. Een stap in de goede richting dus volgens Lobbywatch, maar er blijft nog genoeg werk aan de winkel om lobby echt aan banden te leggen!