Een uitgelekte memo onthult dat BusinessEurope, één van de grootste lobbygroepen van Europa, hogere EU klimaatambities voor 2030 tegen wil werken. Lobbywatch NL roept Shell, KLM en VNO-NCW, de Nederlandse leden van BusinessEurope die ook aan de klimaattafel zitten, op om afstand te nemen van de uitgelekte memo. Doen zij dit niet dan zouden deze bedrijven wat betreft Lobbywatch NL niet langer aan de klimaattafels moeten zitten.

Het document, dat Greenpeace afgelopen woensdag (18 september) online zette, moet als basis dienen voor overeenstemming tussen de leden van BusinessEurope over de te voeren strategie rondom de verhoogde klimaatambities van de EU. De memo stelt voor om tegen verdere klimaatambities de ‘gebruikelijke argumenten’ te gebruiken, zoals ‘gelijk speelveld, we kunnen niet compenseren voor anderen, etc.’.

De memo verschijnt terwijl in Nederland een discussie is opgelaaid over de deelname van de grootste vervuilers aan de klimaattafels. Lobbywatch stelt: “Deze memo laat Minister Wiebes helder de tekortkomingen van het polderen zien. Als je met partijen aan tafel zit die achter de schermen proberen te verhinderen dat de EU de klimaatdoelen aanscherpt, kom je geen stap verder. Zolang bedrijven als Shell zich niet aan de klimaatdoelen willen binden en via lobbyclubs ambitieuzer klimaatbeleid in de weg staan, zijn ze geen geloofwaardige gesprekspartner op het gebied van klimaat en energie.”

Lobbywatch Nederland is een initiatief van maatschappelijke organisaties die pleiten voor meer transparantie over de invloed van lobby op de politiek. Lobbywatch Nederland wordt aangestuurd door: Foodwatch Nederland, Milieudefensie, SOMO, Transnational Institute (TNI) en Transparency International Nederland (TI-NL).

Voor vragen neem contact op met Jasper van Teeffelen: 020 639 1291