Het Nederlandse fiscale beleid wordt al jarenlang grotendeels gedicteerd door de belangen van grote multinationals. Dat beeld werd bevestigd door interne documenten van Financiën over de contacten tussen het ministerie en het bedrijfsleven, die SOMO en Oxfam Novib in 2016 via een Wob-procedure hebben verkregen. De documenten bieden een kijkje in de keuken van Financiën. Lobbywatch schreef een artikel voor Follow the Money.

Onze bevindingen in het kort:

  • Documenten die SOMO en Oxfam Novib via een Wob-procedure van het ministerie van Financiën hebben verkregen, laten zien hoe nauw er op deeldossiers wordt samengewerkt tussen de overheid en de bedrijfslobby. Financiën zoekt actief de samenwerking met lobbyclubs op om het Nederlandse vestigingsklimaat zo business friendly mogelijk te houden.
  • Beleid werd door Financiën eerst afgetikt met het VNO-NCW, voordat het naar de Kamer ging. Het VNO-NCW bood zelfs aan om op een specifiek beleidsdossier gezamenlijk met Financiën de ‘politieke druk uit de Tweede Kamer’ het hoofd te bieden.
  • In internationaal verband zijn afspraken gemaakt over de aanpak van belastingontwijking; de onderhandelingen daarover liepen van 2012 tot 2015. Zeker Nederland moet iets doen met de kritiek op haar belastingpraktijken, maar wil tegelijkertijd het fiscale vestigingsklimaat beschermen. Financiën had daarover veel contact met het VNO-NCW, de Amerikaanse Chamber of Commerce en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.
  • De NOB adviseerde het ministerie om bij dit onderwerp ‘de aanval te kiezen’ en ‘uit het verdomhoekje te komen’. Nederland moet ‘laten zien dat het staat voor zijn zaak’. ‘Om dit in de journalistiek goed te laten landen moet de grond eerst voldoende worden omgeploegd.’
  • Alle inspanningen leiden in 2017 eindelijk tot resultaat: het kabinet besluit de dividendbelasting af te schaffen en de vennootschapsbelasting te verlagen. Terwijl de maatregelen tegen belastingontwijking bedoeld zijn om multinationals hun fair share te laten betalen, krijgen ze nu alsnog een cadeautje ter waarde van ettelijke miljarden.

Lees het volledige artikel op Follow The Money

 

Teken de petitie tegen het afschaffen van de dividendbelasting