Onderzoek Lobbywatch: Bedrijfsleven loopt deur plat bij Rutte III

Uit onderzoek van SOMO (voor Lobbywatch NL) op Follow The Money blijkt dat VNO-NCW van alle belangenorganisaties de meeste lobbygesprekken heeft gehad met bewindspersonen van Kabinet Rutte III. De werkgeversvereniging heeft tot nu toe 21 lobbygesprekken gehad met 17 van de 24 bewindspersonen. Dit blijkt uit analyse van de openbare agenda’s van de ministers en staatssecretarissen van Rutte III. Naast VNO-NCW kwamen ook de SER, VNG en FNV veelvuldig langs bij het kabinet.

Lobbywatch onderzocht ook de agenda’s van de kabinetsleden Rutte, Wiebes, Hoekstra en Snel. Uit de agenda van Eric Wiebes, de minister van Economische Zaken en Klimaat, blijkt dat hij 38 lobbygesprekken voerde, maar slechts twee keer met milieuorganisaties sprak. Daarentegen sprak hij maar liefst 24 keer met bedrijven, brancheorganisaties en werkgeversverenigingen. Ook bij Rutte, Hoekstra en Snel weet het bedrijfsleven goed de weg te vinden. In de agenda’s wordt geen informatie gegeven over de onderwerpen van de gesprekken.

Jasper van Teeffelen, onderzoeker bij SOMO en coördinator van Lobbywatch NL: “De gang van zaken rond de afschaffing van de dividendbelasting laat zien hoe groot de invloed is van de lobby van het bedrijfsleven op het beleid van dit kabinet. Dit onderzoek toont aan dat het bedrijfsleven veel contact heeft met het kabinet, maar onzichtbaar blijft waarover gesproken wordt en waarom. Het wordt tijd dat dit kabinet echte openheid van zaken geeft over de invloed van lobby op haar beleid.