Het niet opnemen van een lobbygesprek van ING President-Commissaris Van der Veer in de publieke agenda van minister Hoekstra is volgens Lobbywatch NL nalatig vanuit het oogpunt van lobbytransparantie en toont eens te meer aan dat duidelijke maar vooral ook strengere regels over de omgang met lobbyisten nodig zijn.

Uit op 4 april jl. gepubliceerde antwoorden van de minister van Financiën op Kamervragen over de contacten tussen ING en het ministerie geeft Hoekstra toe dat de afspraak met Van der Veer op 21 februari 2018 niet in zijn publieke agenda is opgenomen, omdat Van der Veer volgens de minister ‘niet namens ING kwam’. Lees hier de antwoorden op de Kamervragen.

Vorig jaar heeft het toenmalige kabinet besloten om de agenda’s van bewindspersonen te publiceren. Een stap in de goede richting, maar eerder al wees Lobbywatch NL op de onduidelijkheid over hoe ver de openheid van die agenda-afspraken gaat. Daarom wil Lobbywatch NL dat bewindspersonen en hoge ambtenaren alle afspraken met externe partijen openbaar maken. Op die manier is het beter te controleren voor burgers, journalisten en onderzoekers hoe er gelobbyd wordt en welke invloed wordt uitgeoefend op beleid dat ons allen aan gaat, ook als betrokkenen zich een gesprek niet (goed) meer herinneren.

Daarnaast is het voorstel van Van der Veer om een CEO-groep bestaande uit ministers en vertegenwoordigers van grote bedrijven in te stellen een volstrekt verkeerd signaal. De afgelopen maanden is vanwege de lobby voor de afschaffing van de dividendbelasting wederom duidelijk geworden dat bedrijfsbelangen nog steeds geprivilegieerde, en vaak onzichtbare toegang tot beleidsmakers hebben. Dat moet niet versterkt maar aangepakt worden.