Top

Zicht op de invloed van lobby in de politiek

Er lopen honderden lobbyisten door de Haagse wandelgangen.
Het merendeel daarvan behartigt de belangen van bedrijven.
Omdat lobbyen in Nederland nauwelijks aan regels gebonden is, weten we niet wie er lobbyen, waarover, en hoe vaak.
Lobbywatch is een initiatief van organisaties die daar een einde aan willen maken.

2018
30 jan

Er komt eindelijk een einde aan de onbeperkte vrijheid van lobbyisten met een lobbypas om overal in de Tweede Kamer te mogen komen. Vanaf maart mogen ze alleen nog in de semi-openbare gedeelten komen, en kunnen ze niet meer zo maar de kantoren van Kamerleden binnenlopen. Hierdoor wordt een gelijker speelveld gecreeerd tussen burgers, beroepslobbyisten en belangenbehartigers zonder lobbypas. Dat dit geen panacee is laten deze lobbyisten in een opiniestuk mooi zien. Een stap in de goede richting dus volgens Lobbywatch, maar er blijft nog genoeg werk aan de winkel om lobby echt aan banden te leggen!

2017
2 nov

Een maand nadat het Europees Parlement een ‘lobby-ban’ instelde voor Monsanto, steunt Lobbywatch een oproep van 24 maatschappelijke organisaties om deze ban zo zorgvuldig en effectief mogelijk door te voeren. De lobby-ban werd aangenomen nadat Monsanto weigerde om deel te nemen aan een hoorzitting over het bestrijdingsmiddel glyfosaat. De brief roept het EP op Monsanto geen ruimte te geven om op andere manieren toch bij Europarlementariërs te lobbyen, bijvoorbeeld via lobbybureau’s.

30 okt

Een nieuw kabinet trad vorige week aan, en dat betekent het begin van de grote stoelendans. Een opportuun moment om ‘de draaideur’ in de gaten te houden – het fenomeen waarbij ambtenaren of politici die bevoegd zijn voor regelgeving of toezicht over een bepaalde sector, overstappen naar een betaalde functie voor een organisatie werkzaam in diezelfde sector. Dat betekent opletten geblazen: waar gaat de oude garde naartoe en waar komen de nieuwelingen vandaan? Bij Rutte is er niet veel te beleven. Die zit al 7 jaar stevig op zijn post. Lees verder >

23 okt

De Europese Unie trekt de komende tien jaar 40 miljard euro uit voor onderzoek, ontwikkeling en aankoop van nieuwe wapens, aldus de Belgische NGO Vredesactie. Volgens Vredesactie is behelst dit een nooit eerder geziene versnelling van de militarisering van de Europese Unie, met slechts één doel: het rendabel houden van de defensie-industrie. De vraag welke wapens ontwikkeld moeten worden en of ze nodig zijn, wordt niet gesteld.

10 okt

Het is alweer ruim één jaar geleden dat de Europese Commissie een voorstel indiende voor een verplicht Transparency Register (28 september 2016). Het Transparency Register laat onder andere zien wiens belangen worden behartigd, door wie en met welk budget. Het nieuwe voorstel dient ertoe het bestaande register te hervormen. Uit eerder onderzoek van Transparency International blijkt bijvoorbeeld dat meer dan de helft van de registraties in het huidige register onvolledig, onnauwkeurig of gewoon onbruikbaar zijn. Ook is het bestaande register te vrijblijvend en vallen niet alle Europese instituties onder de reikwijdte. Wat is er in de tussentijd gebeurd?

16 mei

LobbyWatch NL wil dat de overheid maatregelen neemt tegen situaties waarin bedrijven anoniem een vinger in de pap hebben bij universiteitsonderzoek. Volgens Lobbywatch NL woordvoerder Niels Jongerius toont het vandaag uitgebrachte onderzoek ‘A Pipeline of Ideas‘ van onderzoeksbureau Changerism aan dat nú overheidsmaatregelen nodig zijn. Jongerius: ‘Dit rapport laat zien dat het bedrijfsleven onder meer via de sponsoring van onderzoek aan Universiteiten een effectieve lobby voert, zonder daar transparant over te zijn. Lobbywatch NL wil dat er openheid komt over geldstromen van bedrijven aan universiteiten en onderzoeksprogramma’s. Daarnaast moeten bijbanen van de onderzoekers in het bedrijfsleven openbaar worden gemaakt.’
Lobbywatch NL wil strengere regels over bedrijfssponsoring van onderzoek web

12 mei

Lobbywatch NL, noemt de beslissing om een afkoelperiode in te voeren van twee jaar voor oud-bewindspersonen een stap in de goede richting, maar vindt dat de maatregel niet ver genoeg gaat. Lobbywatch NL pleit al langer voor een afkoelingsperiode voor bewindspersonen, maar vindt dat er ook een afkoelperiode moeten komen voor andere politici, zoals Tweede Kamerleden, en voor (hogere) ambtenaren van ministeries. lees hier de volledige reactie van Lobbywatch NL op de voorstellen van minister Plasterk

16 feb

De Tweede Kamer heeft verschillende moties aangenomen om de transparantie over lobbyen te verbeteren. Lobbywatch NL is blij met deze eerste stap en zal er bij de regering en Kamer op aandringen werk te maken van de voorstellen. Lees hier het verslag van Follow the Money over de aangenomen voorstellen.

2 feb

Er wordt vaak gedacht of gezegd dat het belastingbeleid in Nederland mede bepaald wordt door bedrijfslobbyisten. Is dat ook zo? Dat zocht SOMO uit. Lees hier het verslag van de speurtocht naar de invloed van belastinglobbyisten op het ministerie van Financien. En lees hier de uitkomsten van het onderzoek naar de invloed van de VNO-NCW lobby op belastingmaatregelen.

27 jan

De kamer spreekt over ‘Lobby in het daglicht: luisteren en laten zien’ voor betere lobby transparantie. Lees hier de inbreng en het verslag van Lobbywatch NL.


Publicaties

Fout: view 3e8d797rzw bestaat mogelijk niet

Wij zijn een coalitie van maatschappelijke organisaties die streeft naar meer transparantie

 

    Contact

    De stuurgroep van Lobbywatch NL bestaat uit Transnational Institute (TNI), foodwatch, Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), Transparency International Nederland (TI-NL) en Milieudefensie. Enkele andere organisaties hebben zich aangesloten bij de coalitie: Meer Democratie en Greenpeace.