Vanaf vandaag maken verschillende ministeries documenten over het contact met de tabaksindustrie openbaar.