Top

 
januari 30 2018

Er komt eindelijk een einde aan de onbeperkte vrijheid van lobbyisten met een lobbypas om overal in de Tweede Kamer te mogen komen. Vanaf maart mogen ze alleen nog in de semi-openbare gedeelten komen, en kunnen ze niet meer zo maar de kantoren van Kamerleden binnenlopen. Hierdoor wordt een gelijker speelveld gecreeerd tussen burgers, beroepslobbyisten en belangenbehartigers zonder lobbypas. Dat dit geen panacee is laten deze lobbyisten in een opiniestuk mooi zien. Een stap in de goede richting dus volgens Lobbywatch, maar er blijft nog genoeg werk aan de winkel om lobby echt aan banden te leggen!

oktober 30 2017

Een nieuw kabinet trad vorige week aan, en dat betekent het begin van de grote stoelendans. Een opportuun moment om ‘de draaideur’ in de gaten te houden – het fenomeen waarbij ambtenaren of politici die bevoegd zijn voor regelgeving of toezicht over een bepaalde sector, overstappen naar een betaalde functie voor een organisatie werkzaam in diezelfde sector. Dat betekent opletten geblazen: waar gaat de oude garde naartoe en waar komen de nieuwelingen vandaan? Bij Rutte is er niet veel te beleven. Die zit al 7 jaar stevig op zijn post. (meer…)

Klik hier... →
oktober 10 2017

Het is alweer ruim één jaar geleden dat de Europese Commissie een voorstel indiende voor een verplicht Transparency Register (28 september 2016). Het Transparency Register laat onder andere zien wiens belangen worden behartigd, door wie en met welk budget. Het nieuwe voorstel dient ertoe het bestaande register te hervormen. Uit eerder onderzoek van Transparency International blijkt bijvoorbeeld dat meer dan de helft van de registraties in het huidige register onvolledig, onnauwkeurig of gewoon onbruikbaar zijn. Ook is het bestaande register te vrijblijvend en vallen niet alle Europese instituties onder de reikwijdte. Wat is er in de tussentijd gebeurd?

Klik hier... →
februari 16 2017

De Tweede Kamer heeft verschillende moties aangenomen om de transparantie over lobbyen te verbeteren. Lobbywatch NL is blij met deze eerste stap en zal er bij de regering en Kamer op aandringen werk te maken van de voorstellen. Lees hier het verslag van Follow the Money over de aangenomen voorstellen.

maart 1 2016

Vandaag nam de Tweede Kamer een motie aan voor meer transparantie over de lobbypraktijken in de Haagse politiek. De motie van de PvdA en de SP pleitte voor de invoering van een speciale lobbyparagraaf in wetgeving, waarmee kan worden gekeken welke bedrijven en belangenorganisaties invloed hebben gehad op wetgeving.

mei 6 2015

PvdA publiceert de consultatie ‘Lobby in Daglicht‘ waarin voorstellen voor transparantie van beïnvloeding van de overheid staan beschreven.

Klik hier... →