Wemos beschouwt gezondheid als een universeel mensenrecht. Vanuit die overtuiging richt de ngo zich als onafhankelijke, maatschappelijke organisatie op de verbetering van gezondheid wereldwijd. Wemos analyseert Nederlands, Europees en internationaal beleid dat verband houdt met gezondheid en spreekt overheden en – in het verlengde daarvan – multilaterale organisaties aan op hun verantwoordelijkheid in het verwezenlijken van het recht op gezondheid.

“We pleiten voor een omvattende benadering op gezondheid: álle beleidssectoren hebben ermee te maken. En volksgezondheid heeft voorrang boven politieke en economische belangen”, zegt Ella Weggen van Wemos.

Belangenverstrengeling betekent een groot risico voor gezondheidsbeleid. “Daarom sluiten wij ons graag aan bij de inzet van Lobbywatch om lobbywerk in Nederland transparant te maken”, aldus Ella Weggen. Wemos zal zich binnen LobbyWatch met name richten op de besluitvorming rondom geneesmiddelen. De komst van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) naar Amsterdam in 2019 zal veel industrie aantrekken. Een goede regulatie van de lobby vanuit de industrie is essentieel, zodat volksgezondheid te allen tijden prioriteit blijft bij het maken van beleid.