De buitensporige invloed van bedrijven op overheidsbeleid blijft een ernstige bedreiging voor publieke belangen in heel Europa en de EU, waarschuwt een nieuw rapport dat vandaag is gepubliceerd door ALTER-EU (Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation in the EU). Of het nu gaat om het ontwijken van regelgeving of het vergroten van publieke financiering voor bedrijfsactiviteiten, de effectieve lobby door bedrijven zorgt ervoor dat beleidsmakers stelselmatig winstbelangen boven publieke belangen stellen.

Het rapport ‘Corporate capure in Europe: When Big Business Dominates Policy-Making and Threatens Our Rights’ bevat casestudies over de lobby van bedrijven op zowel nationaal als EU-niveau. Het Nederlandse netwerk Lobbywatch schreef een hoofdstuk over de lobby van Shell en Unilever voor de afschaffing van de dividendbelasting in Nederland.

Andere casestudies:

  • De invloed van bedrijven op Europese financiële beleid: De bankensector is er in de meeste gevallen in geslaagd om strengere regelgeving te vermijden, met name het niet aanpakken van banken die te groot zijn om failliet te gaan, ondanks een gigantische financiële crisis met verwoestende economische gevolgen.
  • De invloed van bedrijven op het Europese veiligheidsbeleid: De wapenindustrie stelt steeds meer de agenda en de doelstellingen van de Europese defensieprogramma’s vast. Dit leidt tot een verdere militarisering van de Europese Unie met publiek geld.

Jasper van Teeffelen, coördinator van Lobbywatch Nederland: “Dit rapport laat zien dat echte regelgeving om lobby aan banden te leggen hard nodig is. De afschaffing van de dividendbelasting is een schrijnend voorbeeld van de invloed van bedrijven op beleid en toont aan hoe schadelijk dit is voor het vertrouwen van de burger in de politiek.”